Performance Max annoncer

Slip synergi krafterne fri i Google Ads

Performance Max er en af de nyeste tiltag fra google. Denne type kampagne omfavner næsten alle annoncetyper og samler det i en stor kampagne.

Performance Max afsøger selv googles platforme ud fra dine konverteringsmål og publikum, og finder frem til hvor og hvornår konverteringsraten er bedst og fokusere ressourcerne der. Denne kampagne type er tids- og budgetkrævende, men den lærer også af sig selv, hvilket gør den til en af de stærk og effektivt værktøjer inden for online annoncering.  

Skal vi indtage nettet?
Performance Max annoncer kender jeg alt til. Skal vi nå dit publikum med din værdi?
Image